سبد خرید

 

VICTORINOX 7.‎6079.‎9

VICTORINOX
مارک: 
رفرانس: 
7.6079.9
گروه: 
پوستگیر
نوع محصول: 
لوازم آشپزخانه
خانواده اصلی: 
Cutlery
زیر خانواده: 
Kitchen Utensils
نوع کاربری: 
عمومی
قیمت: 
6,000,000 ریال