سبد خرید

مواد و ترکیبات رادو

شما اینجا هستید

rado

سراموس (Ceramos)
این ماده ترکیبی است فلزی که بخش عمده ای از آن را سرامیـک و کاربید تیتانیوم و بخش دیگر آن را یک فلز پایه تشکیـل مـی دهد به همین علـت بـه آن در ابتـدا Cermet کـه ترکیبـی اسـت از دوکلمه Ceramic و Metal گفته می شد. Cermet برای اولیـن بار در سـال 1993 در ساعـت های سینتـرا رادو استـفـاده شد. بعـدها بـا تغییراتی که در این ماده ایجاد شد اسم آن به سراموس تغییر یافت و در ساخت ساعت های D-Star استفاده شد.
سرامیک پیشرفته کربنیزه شده با پلاسما (Plasma Treated High-Tech Ceramic)
کربنیزه کردن سرامیک پیشرفته با پلاسما روندی است کـه به نـام رادو ثبت شده اسـت. از ایـن روش بـرای تولید سرامیک با ظاهری فلزی استفاده می شود. این روند اولین بار در سال 1998 در ساخت سـاعت های سـرامیک رادو استـفاده شد. فلز سـخت (Hardmetal) این ماده ترکیبی است از سرامیک، کاربید تنگستن و یک فـلز پایـه (در ابتدا کبالت و در حال حاضر آلیاژی ضدزنگ). سـاعت افسانه ای دایاستار اورژینال رادو که در سال 1962 متولد شد و تا کنون بیش از سه میلیون دستگاه که از ایـن ماده ساخته شده در جهان به فروش رسیده است.

rado
rado
rado
rado
rado
rado