سبد خرید

 

VICTORINOX 7.‎6857

VICTORINOX
مارک: 
رفرانس: 
7.6857
گروه: 
متفرقه
نوع محصول: 
لوازم آشپزخانه
خانواده اصلی: 
Cutlery
زیر خانواده: 
Kitchen Utensils
نوع کاربری: 
عمومی
توضیح: 

در کنسرو بازکن

قیمت: 
5,000,000 ریال