سبد خرید

 

اخبار و رویداد

کیش بهین، همیشه حامی کودکان بوده و همواره در راستای شادیِ آنها تلاش می‌کند. اگر برای خرید ساعت های فلیک‌فلک به فروشگاه های سواچ مراجعه کرده باشید، حتماً پکیج های بازی این برند محبوب را دریافت کرده اید.
ما در کیش بهین عاشق ایده‌های تازه و بکریم. به همین دلیل مسابقه عکاسی ویکتورینوکس را راه اندازی کردیم تا جایی باشد که طرفدارانمان یا علاقمندان عکاسی بتوانند عکس های خلاقانه خودشون رو برای ما ارسال کنند.
کیش بهین همواره در زمینه حمایت از موسیقی کشور فعالیت داشته و حامی هنر و هنر مندان بوده است. به خصوص موسیقی سنتی و ملی کشورمان که برای زنده نگه داشتن این سبک باید نگاهی درخور و شایسته به آن داشت.
سوئیســی بــودن در قلــب تیســوت جــای گرفتــه اســت کــه آن را بســیار متمایــز مــی کنــد. علامــت مثبــت در نمــاد برنــد تیســوت نشــان دهنــده پرچم سوئیس است.

صفحه‌ها