سبد خرید

راهنمای سایز دستبند

شما اینجا هستید

راهنمای اندازه گیری سایز دستبند

برای یافتن سایز دستبند با توجه به نوع دستبند دو راه وجود دارد. برای دستبند های النگویی باید مطمئن شوید که دستبند از پهن ترین قسمت دست شما عبور کند. برای این منظور مثل شکل زیر، ابتدا انگشتان خود را به هم بچسبانید بطوری که بند بالای انگشت شصت به بند بالایی انگشت کوچک دستتان چسبیده باشد گویی می خواهید دستبند را دست کنید. سپس یک متر یا یک نوار باریک کاغذی به عرض حداکثر 3 سانتیمتر را یک دور به دور بزرگترین محیطی که دستبند می خواهد از آن عبور کند بپیچانید. این طول را به کمک یک خط کش اندازه بگیرید و با توجه به جدول زیر سایز دستبند خود را پیدا کنید.

قطر داخلی (میلی متر)

محیط داخلی النگو یا بزرگترین محیط (سانی متر)

سایز دستبند

50-57 میلی متر

17 سانی متر

S

63  میلی متر

20 سانی متر

M

 

در روش دوم می توانید از یکی از دستبند هایتان کمک بگیرید. ابتدا  فایل زیر را روی یک صفحه آ4 (A4) پرینت کنید. دقت داشته باشید که پرینتر شما روی 100% تنظیم شده باشد. مطمئن شوید کادرهای “scale to fit”در صفحه پرینترتان غیر فعال باشند.  برای اطمینان بعد از پرینت قطر دایره ها را اندازه بگیرید و بررسی کنید که با عدد نوشته شده درون دایره برابر باشد.