سبد خرید

 

VICTORINOX 5.‎0201.S

VICTORINOX
مارک: 
رفرانس: 
5.0201.S
گروه: 
پوستگیر
نوع محصول: 
لوازم آشپزخانه
خانواده اصلی: 
Cutlery
زیر خانواده: 
Household Knives - Paring Knives
نوع کاربری: 
عمومی
توضیح: 

دو تیغه -همرا روکش مخصوص

قیمت: 
6,000,000 ریال