سبد خرید

روش صحیح استفاده از چاقوهای جیبی

شما اینجا هستید

روش صحیح استفاده از چاقوهای جیبی

باز و بسته کردن تیغه
باز کردن: راه های متفاوتی برای باز و بسته کردن تیغه ی یک چاقوی جیبی وجود دارد. افرادی که زیاد با این چاقوها کار کرده اند بدون فکر کردن به صورت خودکار این کار را انجام می دهند. به هر حال بچه هایی که برای بار اول از یک چاقوی جیبی استفاده می کنند باید روش صحیح انجام این کار را آنقدر تمرین کنند تا احتمال آسیب رساندن به خودشان را به حداقل برسانند(شکل1).
چاقو را بین شصت از یک سمت و نوک انگشتانتان از سمت دیگر نگه دارید (شکل 2 و 3).چاقو را به صورتی نگه دارید که تیغه ها به سمت بیرون از بدن شما باز شوند. شیار ناخن شکلی که روی لبه بالایی تیغه هست به شما این امکان را می دهد تا تیغه را در یک حرکت نیم دایره ای به کمک نوک ناخن شصتتان بیرون بکشید (شکل 4). وقتی تیغه کامل باز می شود شما می توانید صدای جا افتادن آن را بشنوید و حس کنید. اگر برای باز کردن تیغه به کمک ناخن با مشکل روبه رو شدید، از یک سکه یا شی صاف فلزی استفاده کنید.
بستن تیغه: چاقو را به همان شکل که در مورد باز کردن تیغه گفته شد در دست بگیرید(شکل 1). لبه عقبی تیغه را بین شصت و انگشت اشاره بگیرید و با یک حرکت نیم دایره ای تیغه را به داخل شیارش در دسته برگردانید. تیغه را تا بسته شدن کامل رها نکنید. از آنجائیکه در این روش به روی تیغه و بخصوص نوک آن تسلط کافی دارید، پوست دستتان در معرض خطر قرار گرفتن بین تیغه و بدنه غلاف قرار نمی گیرد (شکل5). اگر این روش برایتان سخت است، می توانید در حالی که بدنه را به همان شکل محکم گرفته اید ، پشت تیغه را با قرار دادن روی سطحی سخت مثل تنه یک درخت فشار دهید تا بسته شود.
فرم درست نشستن هنگام کار با یک چاقوی جیبی
هنگام کنده کاری روی چوب، بنشینید. این اولین قانونی ست که هنگام کنده کاری روی چوب باید به بچه ها یاد بدهید. بزرگترها همیشه یک الگوی مناسب برای بچه ها هستند. نشستن روی سطحی مستحکم و ثابت، با پاهایی که بیشتر از عرض شانه باز شده ، برای ایمنی خودتان هم لازم است. در این حالت، می توانید قطعه ای که رویش کار می کنید را بین دو زانو (شکل6) یا در یک طرف بدن خود (شکل7) نگه دارید.
اگر چوب را در یک طرف بدن خود می گیرید اطمینان حاصل کنید که از شخصی که کنار شما نشسته به اندازه کافی فاصله دارید.
قطعه چوب را محکم توی یک دست نگه دارید و ساعدتان را برای استحکام و تسلط بیشتر روی ران قرار دهید. دستی که چوب را می گیرد همیشه باید پشت چاقو قرار داشته باشد. همیشه برش را از بالا به سمت پایین، و به سمت بیرون و دور از بدنتان انجام دهید. هیچ گاه چاقو را به سمت خودتان نگیرید. محدوده ای که در آن کار می کنید باید جلوی شما و با کمی فاصله از زانوهایتان باشد. اگر مکان مناسب و ثابتی برای نشستن پیدا نکردید می توانید نشسته روی دو زانو هم کار کنید(شکل 8 و 9).
نحوه صحیح نگه داشتن چاقوهای جیبی توی مشت
برای انتقال بهتر نیرو از بازو به تیغه، چاقو باید کاملا محکم نگه داشته شود. خیلی از کودکان در ابتدا از سفت گرفتن چاقو توی مشت می ترسند و آنرا خیلی شل نگه می دارند . برای کند و کاری روی چوب نیاز است چاقو را مطمئن و نه خیلی سفت نگه دارید. دست گرفتن چاقو از قسمت انتهایی باعث از دست دادن میزان زیادی از نیروی برش می شود. بدنه چاقو را کامل توی دست بگیرید به صورتی که قسمت جلویی آن کمی مشخص باشد (شکل10)

victorinox
victorinox
victorinox
victorinox
victorinox
victorinox
victorinox
victorinox
victorinox
victorinox