سبد خرید

روش استفاده از تیغه کوچک در ابزارهای چندکاره ویکتورینوکس

شما اینجا هستید

معمولا توانایی های تیغه کوچک دست کم گرفته می شود. خیلی از افراد تنها زمانی شروع به استفاده از تیغه کوتاه چاقوی جیب شان می کنند که تیغه بلند خیلی کند شده باشد. ولی تیغه کوتاه ابزار بسیار مناسبی برای کار کردن روی جزئیات و تغییرات نهایی در یک پروژه است. در تیغه کوتاه انتقال نیرو، به دلیل نزدیک بودن نقطه ی اتکای تیغه به دسته، موثرتر است. با استفاده از این تیغه، مهارت و دقت شما افزایش پیدا می کند، در ضمن هنگام کار با این تیغه شما از امنیت بیشتری برخوردارید، زیرا کنترل یک تیغه کوتاه بسیار آسان تر است. دلیل اینکه ابزارهای کنده کاری چوب معمولا تیغه های کوتاهی دارند هم همین است.

معمولا توانایی های تیغه کوچک دست کم گرفته می شود. خیلی از افراد تنها زمانی شروع به استفاده از تیغه کوتاه چاقوی جیب شان می کنند که تیغه بلند خیلی کند شده باشد. ولی تیغه کوتاه ابزار بسیار مناسبی برای کار کردن روی جزئیات و تغییرات نهایی در یک پروژه است. در تیغه کوتاه انتقال نیرو، به دلیل نزدیک بودن نقطه ی اتکای تیغه به دسته، موثرتر است. با استفاده از این تیغه، مهارت و دقت شما افزایش پیدا می کند، در ضمن هنگام کار با این تیغه شما از امنیت بیشتری برخوردارید، زیرا کنترل یک تیغه کوتاه بسیار آسان تر است. دلیل اینکه ابزارهای کنده کاری چوب معمولا تیغه های کوتاهی دارند هم همین است.
برش دقیق :
قطعه چوب را به صورتی بگیرید که ناحیه ای که می خواهید روی آن کار کنید تنها چند سانتی متر جلوتر از دستتان باشد. پشت تیغه را با فشار شصت همین دست هدایت کنید (شکل 1).
تیغه مستقیم وارد چوب می شود (مانند روش "تک برش"، نیازی به چپ و راست کردن تیغه نیست). این روش به شما اجازه می دهد که تیغه را بسیار دقیق و ایمن هدایت کنید و هر جا که لازم بود برش را متوقف کنید. این روش برای ایجاد شکاف و شیار و همچنین برای طرح و نقش دادن روی پوست شاخه مناسب است.
هنگام ایجاد شکاف روی قطعه چوب بهتر است آن را بچرخانید نه اینکه جهت برش را به سمت خودتان تغییر دهید. تنها افراد خیلی حرفه ای می توانند جهت برش را به سمت خودشان تغییر دهند و فراموش نکنید که حتما درست و به حالت گفته شده در جای مناسبی نشسته باشید (شکل 2).
تمرین: طراحی روی پوست شاخه
برای ایجاد یک حلقه، دو نوار موازی با یک فاصله مشخص روی پوست شاخه ایجاد کنید. دقت داشته باشید که چاقو را توی گوشت چوب وارد نکنید (شکل3). این کار یک مرز مشخص به محدوده ای که می خواهید پوست آن را بکنید می دهد و از لیز خوردن چاقو جلوگیری می کند. حالا چاقو را وارد برش بالایی کنید و با احتیاط پوست را از برش بالایی تا پایینی جدا کنید. این کار را برای تمام دور شاخه تکرار کنید تا پوست در فاصله ی بین دو شیار کاملا کنده شود (شکل 4 و 5).

ابزارهای چندکاره ویکتورینوکس
ابزارهای چندکاره ویکتورینوکس
ابزارهای چندکاره ویکتورینوکس
ابزارهای چندکاره ویکتورینوکس
ابزارهای چندکاره ویکتورینوکس