سبد خرید

روش استفاده از اره چوب بر در ابزارهای چندکاره ویکتورینوکس

شما اینجا هستید

معمولا در هنگام کار با اره ی چوب بری از حرکت رفت و برگشتی استفاده می شود. اما توصیه ما به شما این است که بیشتر از حرکت برگشتی اره به سمت خودتان استفاده کنید. زیرا در این حالت نسبت به حرکت رفت، کنترل بیشتری روی چوب خواهید داشت. بیش از اندازه روی تیغه فشار وارد نکنید و به دندانه های تیز اجازه بدهید تا کار را برای شما انجام دهند. دندانه ها برای بریدن چوب های تازه، خیس و متراکم به اندازه کافی بزرگ هستند.

معمولا در هنگام کار با اره ی چوب بری از حرکت رفت و برگشتی استفاده می شود. اما توصیه ما به شما این است که بیشتر از حرکت برگشتی اره به سمت خودتان استفاده کنید. زیرا در این حالت نسبت به حرکت رفت، کنترل بیشتری روی چوب خواهید داشت. بیش از اندازه روی تیغه فشار وارد نکنید و به دندانه های تیز اجازه بدهید تا کار را برای شما انجام دهند. دندانه ها برای بریدن چوب های تازه، خیس و متراکم به اندازه کافی بزرگ هستند.
همیشه قطعه چوبتان را با فشار دادن روی یک سطح ثابت و مستحکم ایمن کنید. هیچ وقت از اره روی هوا استفاده نکنید. زخم های ایجاد شده توسط اره خیلی بد هستند و دیرتر خوب می شوند، زیرا که دندانه های اره برشی صاف ایجاد نمی کنند و پوست و گوشت را می کنند. پس اگر مجبور بودید قطعه ی مورد نظر را با دست نگه دارید ؛ حتما از دستکش ایمنی استفاده کنید.
ثابت کردن قطعه ی چوب
با استفاده از یک ابزار کمکی : برای جلوگیری از بروز حادثه هنگام کار با اره چوب بر، قطعه چوب باید ثابت شود تا از جا به جا شدن آن هنگام برش جلوگیری شود. به این منظور می توان از گیره، پیچ دستی و یا خرک استفاده کرد.
بدون استفاده از یک ابزار کمکی : همیشه چوب مورد نظر را به سطحی سفت مثل یک سنگ بزرگ، دیوار یا تنه ی درخت، به سمت پایین تکیه داده و محکم کنید. برای جلوگیری از لیز خوردن چوب هنگام اره کردن از شکاف ها، درزها، فرورفتگی ها و برآمدگی های طبیعی اطرافتان استفاده کنید(شکل 1). برای جلوگیری از لرزش، چوب را از نزدیک ترین قسمت به نقطه ی اتکا ببرید. سعی کنید چوب را با گذاشتن پا روی آن ثابت کنید. این حالت باعث می شود هم از وزن بدنتان برای ثابت کردن چوب استفاده کنید هم خطر بریدن دستانتان را تهدید نکند (شکل2). کفش از پایتان در مقابل خطر محافظت می کند.

victorinox
victorinox