سبد خرید

سرتینا زمانسنج رسمی مسابقات رالی

شما اینجا هستید

برای دهه های متوالی نام "سرتینا" با دنیای مسابقات موتورسواری و ورزش های پرهیجان آمیخته بود. از سال 2013 ، شرکت “ سرتینا “ همکاری خود را با مسابقات رالی قهرمانی جهان آغاز کرد.

برای دهه های متوالی نام "سرتینا" با دنیای مسابقات موتورسواری و ورزش های پرهیجان آمیخته بود. از سال 2013 ، شرکت “ سرتینا “ همکاری خود را با مسابقات رالی قهرمانی جهان آغاز کرد.
"رالی قهرمانی جهان" یک رقابت بین المللی است که هر ساله توسط فدراسیون بین المللی اتومبیلرانی برگزار می شود . هر فصل این مسبقات شامل 13 مسابقه است که هر کدام در کشور مختلفی برگزار می گردد و در هر مسابقه به راننده ها و سازندگان اتومبیل ها طبق شیوه امتیازدهی “ فیا “ امتیاز داده می شود.در پایان هر فصل بهترین راننده و بهترین سازنده اتومبیل معرفی می شوند. در کلاس اصلی این رقابت ها ،خودروهای رالی جهانی به رقابت می پردازند.
 پویایی و هیجان این ورزش امکان خوبی برای به چالش کشیدن توانایی های  زمان سنجی در اختیار سازندگان ساعت های اسپرت قرار می دهد. در حال حاضر رقابت های رالی در بسیاری از کشورها ورزشی بسیار محبوب است و شرکت “ سرتینا “ با این همکاری در پی افزایش سهم خود از بازار ساعت های اسپرت در سراسر جهان است.

 

ساعت سرتینا ساعت سوئیس زمان سنج مسابقات رالی جهانی
ساعت سرتینا ساعت سوئیس زمان سنج مسابقات رالی جهانی
شرکت سرتینا ساعت سوئیس زمان سنج مسابقات رالی جهانی
سرتینا ساعت سوئیس زمان سنج مسابقات رالی جهانی
سرتینا ساعت سوئیس زمان سنج مسابقات رالی جهانی
سرتینا ساعت سوئیس زمان سنج مسابقات رالی جهانی
سرتینا ساعت سوئیس زمان سنج مسابقات رالی جهانی
سرتینا ساعت سوئیس زمان سنج مسابقات رالی جهانی
سرتینا ساعت سوئیس زمان سنج مسابقات رالی جهانی