سبد خرید

ساعت ریل رود اسکلتون اتوماتیک

شما اینجا هستید

ساعت ریل رود اسکلتون اتوماتیک hamilton
این ساعت یک طراحی بی نقص در تاریخچه پر افتخار هامیلتون است و در قرن نوزدهم به عنوان «ساعت دقیق راه آهن » لقب گرفت.

AMERICAN CLASSIC
ساعت ریل رود اسکلتون اتوماتیک
این ساعت یک طراحی بی نقص در تاریخچه پر افتخار هامیلتون است و در قرن نوزدهم به عنوان «ساعت دقیق راه آهن » لقب گرفت.
با ظاهری خیره کننده به واسطه ی داشتن موتور H-10-S با قابلیت ذخیره انرژی برای 80 ساعت است. صفحه لوکس و اسکلتون این ساعت به شکلی طراحی شده که می توان حرکت قطعات داخل موتور آنرا مشاهده کرد.

ساعت ریل رود اسکلتون اتوماتیک hamilton
ساعت ریل رود اسکلتون اتوماتیک hamilton
ساعت ریل رود اسکلتون اتوماتیک hamilton