سبد خرید

سواچ تاچ زیرو وان SWATCH Touch Zero one

شما اینجا هستید

ساعت هوشمند لمسی سواچ با قابلیت اتصال به تلفن هوشمند کیش بهین Kish behin نماینده رسمی ساعت سواچ سواچ تاچ زیرو وان SWATCH Touch Zero one
ساعت هوشمند لمسی سواچ با قابلیت اتصال به تلفن هوشمند

۵ دنیای متفاوت از عملکرد ها با هم ترکیب شده اند تا شما یک همراه عالی داشته باشید.
این ساعت سواچ به شما کمک می کند تا تعداد قدم هایتان را بشمارید، تعداد ضربه هایتان در بازی والیبال را حساب کنید و بدانید چقدر تشویق کرده اید و چگونه هواداری هستید.هم چنین یک مربی به شما در رسیدن به اهداف تناسب اندامتان کمک می کند.

ساعت هوشمند لمسی سواچ با قابلیت اتصال به تلفن هوشمند کیش بهین Kish behin نماینده رسمی ساعت سواچ سواچ تاچ زیرو وان SWATCH Touch Zero one
ساعت هوشمند لمسی سواچ با قابلیت اتصال به تلفن هوشمند کیش بهین Kish behin نماینده رسمی ساعت سواچ سواچ تاچ زیرو وان SWATCH Touch Zero one

دسته بندی ها