سبد خرید

 

VICTORINOX 7.‎6074

VICTORINOX
مارک: 
رفرانس: 
7.6074
گروه: 
پوستگیر
نوع محصول: 
لوازم آشپزخانه
خانواده اصلی: 
Cutlery
زیر خانواده: 
Kitchen Utensils
نوع کاربری: 
عمومی
توضیح: 

مخصوص سیب زمینی

قیمت: 
13,000,000 ریال